Entrades amb l'etiqueta: marketing de nostalgia

Tendència del màrqueting de nostàlgia Estratègies de màrquetingMÀRQUETING

Tendència del màrqueting de nostàlgia

El terme nostàlgia s’associa a emocions positives, com la infància, la calidesa i l’alegria. La sensació de nostàlgia pot activar-se de moltes maneres. Així, funciona tant en el desenvolupament de nous productes que emanen del[…]