La revolució de l’energia solar: un mercat en expansió

22 setembre, 2021
energia solar panel solar

Des de fa anys la transició energètica des dels combustibles fòssils a les anomenades energia renovables és un fet en moltes societats occidentals, a part de ser una necessitat per evitar els problemes derivats del canvi climàtic. Però al nostre país, privilegiat per les hores de sol anuals que té, ha estat a la cua d’aquesta transició, tot i que des de fa un parell d’anys, i gràcies a les noves polítiques d’autoconsum més actives, ha vist com la revolució energètica suma passos de gegant i arriba al públic en general. És el que podem anomenar la revolució solar.

La indústria de l’energia solar en auge

Els panells solars i la producció d’energia solar és un producte que existeix des de fa molt de temps i es troba arrelat en societats occidentals des de fa anys, on ens trobem amb la consciència mediambiental dels consumidors finals que ha permès un creixement important d’aquest producte, a banda de disposar d’avantatges legals per a l’autoconsum d’energia elèctrica.

Són molts els països del nostre entorn que fa anys que lideren la revolució verda, la transició a energies renovables i netes, encara que, en alguns d’ells les hores de sol no són les mateixes que gaudim al nostre país.

ersona, Pera, Bombilla, Sun

La indústria de l’energia solar ha anat augmentant al llarg dels anys i ja trobem empreses nacionals capaces d’oferir serveis a empreses i particulars amb solucions a mida que poden oferir estalvis energètics importants. D’altra banda, fins fa poc més d’un any les barreres legals per a produir energia neta a través de les plaques solars eren encara massa altes per a plantejar-se un desplegament massiu del producte, el que ha condicionat de manera negativa el sector al nostre país deixant la indústria a la cua de producció i instal·lacions a escala europea.

Gràcies als canvis legals sobre l’autoconsum i autoproducció és possible realitzar una instal·lació particular o en empreses per poder reduir les factures de la llum, que estan sent protagonistes pràcticament cada dia pels alts costos de producció i pels canvis en les tarifes i horaris per a la majoria dels consumidors, el que pot ser un important al·licient a les noves instal·lacions solars d’autoconsum.

La comunicació: una oportunitat en el pla de màrqueting

Per a les empreses del sector s’obre una oportunitat irrepetible de poder arribar al públic objectiu que és molt ampli i amb una alta disponibilitat a reduir els alts costos de l’energia elèctrica. Per això, la variable comunicació del pla de màrqueting adopta una importància que s’ha de tenir en compte pel sector, per poder comunicar de forma correcta que ara és el moment per realitzar instal·lacions d’autoconsum en finques particulars i en empreses. En aquest sentit, el mercat objectiu al qual es dirigeix ​​el producte és molt ampli.

Les empreses d’energia verda són les que estan impulsant els plans de comunicació més agressius per oferir el servei al millor preu i amb les millors condicions de mercat. Són actors que han arribat al sector en els últims anys i estan marcant la pauta d’una comunicació al consumidor final on fan èmfasi en la producció d’energia neta i renovable. Són empreses joves disposades a trencar les regles d’un sector, l’energètic, molt atomitzat fins fa uns anys, però que està vivint una autèntica revolució, com ja ha passat en altres sectors que van estar regulats en un passat recent.

La comunicació del servei cap a aquest client potencial ha de ser directa, fàcil d’entendre i ha d’indicar i potenciar en el missatge dels principals beneficis de l’autoconsum, que són els següents:

  • Reducció dels costos a la factura
  • Instal·lació del servei amb assessorament tècnic
  • Vida útil del servei
  • Possibilitat de generar ingressos a partir de l’excedent de consum
  • Beneficis fiscals segons la comunitat autònoma i la ciutat

Aquestes noves empreses que han aparegut en el sector a l’ombra dels grans del sector són les que estan realitzant campanyes d’informació i conscienciació dels beneficis de l’energia fotovoltaica a través dels principals mitjans de comunicació, per xarxes socials o per internet, ja que el gran públic és el gran beneficiat d’aquest model d’autoconsum. Però no podem oblidar que les empreses també són potencials clients i beneficiades de les bondats de les instal·lacions fotovoltaiques, encara que, en aquests casos la forma d’arribar és més directa i personalitzada, ja que les inversions a realitzar són més elevades, de manera que la forma d’oferir el servei es basa més en la confiança amb el proveïdor.

El pastís energètic de l’autoconsum és molt gran i pot beneficiar a aquelles empreses del sector que sàpiguen transmetre el missatge clar i contundent dels beneficis que es poden obtenir amb la generació d’energia neta i renovable a través de la llum solar.

solar, Fotovoltaica, Renovables, Energía Solar

Certes empreses integrants del sector energètic ja estan realitzant campanyes específiques als seus clients i potencials clients, usant l’energia solar com un atractiu per aconseguir millors condicions en els preus de la llum a canvi de posar la instal·lació i els panells de forma gratuïta als terrats de les comunitats de veïns, sent una clara oportunitat per a les empreses energètiques que vulguin guanyar quota de mercat en un sector molt competitiu.

També trobem administracions locals que han entrat en el mercat de l’energia renovable i ofereixen serveis als seus ciutadans a través de finançament a mitjà termini de la instal·lació i millores en els preus dels rebuts de la llum.

Finalment, hi ha els mateixos fabricants o instal·ladors del servei que ofereixen una comunicació molt directa dels avantatges de disposar d’aquest tipus de servei. En aquest cas, el missatge es dirigeix ​​fonamentalment a l’estalvi energètic que pot tenir un habitatge al nostre país.

Com es pot veure, el ventall de tipus de missatge llançats al mercat és molt ampli i amb diferents objectius, encara que tots coincideixen a emfatitzar els avantatges econòmics del servei.

La variable preu: el gran problema

Encara que els avantatges del servei són molts, encara té un problema que no és fàcil de solucionar: el preu final de la instal·lació segueix sent elevat i té una rendibilitat de la inversió d’entre 5 i 8 anys, depenent del tipus d’instal·lació i de la potència generada.

Aquest inconvenient és el que pot frenar les instal·lacions fotovoltaiques en particulars, pel fet que la inversió necessària no hauria de representar un augment del deute en les famílies, per aquest motiu algunes empreses aprofiten aquest petit escull per oferir la instal·lació de forma gratuïta si es contracta el servei d’electricitat amb elles, donant la volta al problema i tractar de guanyar quota de mercat.

La inversió ofereix rendibilitat des del minut zero de la instal·lació, ja que des del mateix moment que produeix electricitat el cost final de la factura elèctrica disminueix, però també cal tenir en compte que la rendibilitat més gran es dona en els mesos de més insolació, de manera que el còmput global per calcular la rendibilitat de la inversió ha de tenir en compte aquest fet: l’estalvi en la factura de la llum no és lineal, depèn dels mesos i de les hores de sol de cada un d’ells.

El preu de les instal·lacions solars està descendint de forma contínua des de fa uns anys, de manera que la inversió cada vegada s’amortitza abans i la vida útil de les plaques és cada vegada més gran, el que finalment atraurà més públic potencial cap a una energia neta i molt barata si la comparem amb les tradicionals.

En resum, és un sector amb un alt potencial de creixement, on el màrqueting és molt important per comunicar els avantatges del servei i ajudar a arribar al nombre més gran de llars possible; a més, les contínues baixades de preus de les instal·lacions ajudaran al fet que aquest sector es dinamitzi i continuï en el camí de creixement que porta des de fa uns anys.

Amb un pla de màrqueting eficaç i amb un missatge dirigit a un públic potencial cada vegada més preocupat pel medi ambient es podrà dissenyar una nova indústria potent en un sector, el de l’energia verda, que anirà creixent en els anys vinents i permetrà complir les necessitats d’emissions de la UE i reduir l’impacte en el medi ambient d’altres tipus de combustibles fòssils. És una gran oportunitat per a les noves empreses del sector energètic de demostrar la seva capacitat de transformació i lideratge en un mercat altament competitiu i amb una gran possibilitat de creixement.

Fonts:

Tecpa: “La energía solar en España 2021”. https://www.tecpa.es/energia-solar-fotovoltaica-termosolar/ 

Es energía: “La potencia solar instalada en España en 2021”. https://esenergia.es/energia-fotovoltaica-espana/ 

La Vanguardia: “España, un país de sol pero a la cola en autoconsumo solar”. https://www.lavanguardia.com/economia/20210412/6643717/pais-sol-cola-autoconsumo-solar-electricidad-fotovoltaica-sector-electrico.html 

El País: “Energía solar totalmente ‘made in spain’”. https://elpais.com/extra/2021-05-16/energia-solar-totalmente-made-in-spain.html 

(Visited 129 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor col·laborador de l'assignatura Direcció de màrqueting del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Comentaris
Deixa un comentari