Empreses ciutadanes, marques amb propòsit: la comunicació que s’apropa als clients

12/04/2022
marcas-con-proposito

Les empreses, les marques i els consumidors i les consumidores es troben en evolució constant, modificant també la manera d’interrelacionar-se i comunicar-se entre si. Les marques tenen davant una societat que evoluciona amb valors que es transformen, i les estratègies de comunicació, de promoció i, en definitiva, d’apropar la seva activitat i els seus productes o serveis als seus clients han d’estar alineades amb tots aquests canvis.

Observem diferents tendències que tenen la seva importància en la comunicació que estableixen les empreses amb el seu entorn i que, cada cop més, transformen la seva estructura corporativa en entitats amb “personalitat”, que despleguen una certa ciutadania corporativa, apropant-se a la realitat de les persones, comprometent-se amb el seu entorn, fomentant el progrés, el benestar social, la igualtat, etc.

Comunicació amb valors, marques amb propòsit

Humanitzar les marques, establir uns valors i un propòsit són elements que generen uns vincles emocionals amb els consumidors i les consumidores, sensibles cada vegada més, a una comunicació que sigui transparent, autèntica i propera a la seva realitat socioeconòmica i d’entorn.

Hi ha tendències que es visualitzen en aquest àmbit i, per exemple, el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat són un element que cada cop més preocupa el consumidor, creixent el percentatge de clients que estarien disposats a pagar més per un mateix producte o servei de marques mediambientalment sostenibles. De fet, no es tracta únicament que un producte o servei ho sigui, sinó que el model de negoci estigui completament alineat amb aquests valors. Parlem d’organitzacions activistes que també es mouen, com ho faria el mateix consumidor, per defensar uns valors, un propòsit, i que alineen tota la seva activitat (producció, operacions, etc.) amb aquesta visió.

Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) és, per tant, un element a desenvolupar actualment i del tot necessari per al desenvolupament futur d’una marca. La gestió mediambiental, social i ètica de les empreses i les marques, pren cada vegada més rellevància, condicionant algunes decisions de compra, i fent-se necessari, no només treballar-ho com un element d’identitat de les organitzacions, sinó també havent de comunicar-ho adequadament als clients i els clients potencials.

Diversitat, equitat i inclusió són també, en gran manera, elements que els consumidors demanen i demanaran a les organitzacions i marques, identificant-se, per tant, el consumidor amb les propostes de valor i les actuacions que despleguen les marques en aquests àmbits. Comunicar aquest activisme social generarà un major acostament i fidelització a la marca i incorporarà més valor als productes o serveis.

Les marques empatitzaran amb els consumidors i les consumidores intentant establir, amb la comunicació, vincles que despleguin una relació de confiança, autenticitat i de propòsit comú. Aquesta humanització de les empreses i marques ha de ser del tot natural i ha d’impregnar tota l’organització, de manera que sigui un element del propi “ADN”, que inspiri i transmeti credibilitat.

Passar a l’acció, l’storydoing

Actualment, el consum és més informat i conscient, i valora la implicació creïble i real de les empreses i les marques, com un ciutadà més, en el context social, econòmic i d’entorn dels clients i de la societat en general.

En aquest sentit, és un element comunicatiu utilitzat habitualment el storytelling. Un recurs que permet de manera emocional, traslladar els valors i els propòsits de les marques, recreant un relat que connecta amb els seus clients de forma fàcil i entenedora.

No obstant això, cada vegada és més important que tots aquests elements comunicatius explicatius de la identitat de les organitzacions o de les marques, que enllacen amb la demanda més gran d’implicació a les organitzacions amb el seu propi entorn, acabin concretant-se en accions reals que involucren les persones. Passar del discurs a l’acció, de relatar una història a intentar traslladar-la a la realitat, aconseguir implicar el consumidor en aquesta experiència de marca, de l’storytelling a l’storydoing.

Fonts relacionades:

https://evercom.es/wp-content/uploads/2021/12/informe_tendencias22_evercom_211210.pdf

https://www.iebschool.com/blog/tendencias-comunicacion-digital-comunicacion-digital/

https://www.kantar.com/es/inspiracion/marcas/como-sera-la-fidelizacion-hacia-las-marcas-en-2021

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/del-storytelling-al-storydoing-evolucion-mas-alla-de-las-palabras

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/marketing-and-sales-operations/global-marketing-trends.html

https://comunicanza.es/tendencias-comunicacion-2022/

(Visited 123 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari