Com construir una marca personal coherent i sòlida

1 febrer, 2022
marca-personal

Massa sovint, quan pensem en la nostra marca personal, i molt especialment si encara tenim la sort de considerar-nos joves, el primer que se’ns ve al cap són les xarxes socials, els blogs, els podcasts… un seguit de canals digitals en els quals ens hem d’esmerçar per ser-hi presents i mostrar-nos ben actius. Però, ens hem parat bé a pensar què és el que volem comunicar i, per damunt de tot, per a què?

La marca personal es basa en diferents elements com ara el perfil, la identitat, la reputació… però és només una de les manifestacions visibles als altres del nostre projecte professional, que, al seu torn, deriva del nostre objectiu professional (i personal).

El nostre objectiu professional és, durant una gran part de la nostra vida, un component, com a mínim, important del nostre objectiu personal, si més no per les hores diàries que ens ocupa, però que sabem que incideix en la nostra pròpia percepció i valoració que fem de nosaltres mateixos. Bàsicament, el que ens motiva (ens mou a l’acció) es relaciona amb tres accions de naturalesa ben diferent:

  • Tenir: èxit, poder, reconeixement, posició, diners…
  • Fer: compartir, col·laborar, ajudar, donar, rebre…
  • Sentir: alegria, satisfacció, plenitud, equilibri…

De forma general, la majoria de nosaltres triaríem verbs de les tres opcions, però a l’hora de prendre decisions és quan una opció  acaba d’imposar-se a les altres. Ara bé,  podem assolir qualsevol d’aquests objectius a través d’activitats molt diferents, algunes més vinculades a l’exercici d’una activitat professional i d’altres a activitats de la nostra vida personal. En definitiva, el que busquem és aconseguir el nostre propòsit i les activitats (personals i professionals) seran només els mitjans, els canals per fer-ho.

Dissenyant el nostre projecte personal i professional

Seguint amb aquest plantejament, un cop identifiquem el nostre objectiu (personal i professional) ja estarem en disposició de dissenyar un projecte (personal i professional) coherent que  tingui en compte els propis condicionants (factors interns)  i la nostra situació relativa en el mercat del treball, és a dir la nostra “competitivitat” (factors externs).

Molt probablement, en dissenyar el nostre projecte, sovint  haurem d’obrir el focus, sortint de la nostra zona de confort i preguntant-nos cada cop si aquella activitat ens ajudarà o no a assolir el nostre darrer objectiu. Per fer-ho, poder hem d’incloure també en aquest projecte d’altres activitats, no estrictament professionals, però en què, d’alguna manera, apliquem la nostra expertesa (un voluntariat, la docència…), o l’emprenedoria. Tots sabem que els nostres propis condicionants solen ser decisius, cal assumir-los i acceptar-los i buscar en aquestes altres activitats el “complement” que necessitem.

I serà només a partir d’aquest projecte (personal i professional) que construirem la nostra marca personal. Ho farem des del compromís (vers nosaltres mateixos i els altres),  assumint l’esforç i dedicació que hi haurem d’esmerçar per tal que aquesta marca personal sigui eficaç (coherent amb el nostre projecte) i eficient (ens doni visibilitat per identificar les  oportunitats).

Com a professora responsable de les assignatures de pràctiques dels Estudis d’Economia i Empresa vaig tenir ocasió de compartir aquestes reflexions en el marc de la II Fira Virtual d’Ocupació de la UOC i vaig poder constatar de nou aquesta necessitat de parar-nos a pensar, de tant en tant,  el “per a què” del que estem fent, no sigui que estiguem començant la casa per la teulada.

Un canvi de feina o la cerca d’unes pràctiques curriculars o no curriculars són una excusa perfecta per fer-ho, posa’t-hi!

Pots veure la ponència sencera “El projecte personal: l’origen de la marca personal” de la professora Lourdes Esteban a l’enllaç següent:

(Visited 4 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora coordinadora de les assignatures de pràctiques dels programes oficials de Grau i Màster dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC. A més, és experta en el desenvolupament de talent i l'ocupabilitat a través de l'aprenentatge formal i no formal.
Comentaris
Deixa un comentari