Xavier Font Urgell

Autor / Autora
Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. Professor de Planificació del Turisme a la Universitat de Barcelona. Doctor per la UB.
Una Comunitat de Turisme Sostenible al Mediterrani TURISMETurisme i Sostenibilitat

Una Comunitat de Turisme Sostenible al Mediterrani

La Unió Europea aporta, a través del programa Interreg MED, 50 milions d’euros a projectes de cooperació territorial entre actors de la ribera nord del Mediterrani per al desenvolupament del turisme sostenible. El que es[…]