Rubén Rodríguez Elizalde

Autor / Autora
Rubén Rodríguez Elizalde és professor col·laborador del Màster de Prevenció de Riscos Laborals de la UOC. Doctor en Arquitectura i Patrimoni per la Universitat Alfonso X "El Savi", Enginyer Geòleg per la Universitat Politècnica de Madrid, Màster en Patologia i Intervenció en Edificació (UCAM), Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Univ. San Pablo CEU) i Màster en Energies Renovables (UFV). Compta amb més de quinze anys d'experiència en gestió preventiva en els sectors de la construcció, del metall, de la fusta, de neteja i d'espectacles escènics, treballant en empreses diverses i serveis de prevenció aliens.
Els 9 Principis d’Acció Preventiva a la Prevenció de Riscos Laborals EMPRESAPrevenció de Riscos Laborals (PRL) i Responsabilitat Social (RS)

Els 9 Principis d’Acció Preventiva a la Prevenció de Riscos Laborals

Expliquem quin són els Principis d’Acció Preventiva que recull la normativa europea i en bona part de la llatinoamericana, en el marc del Màster de Prevenció de Riscos de Laborals