Raquel Ferreras Garcia

Autor / Autora
Doctora en Educació i TIC (e-learning). Des de 2002 és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en l'àmbit docent quantitatiu. També és coordinadora dels Treballs Finals del Grau i de les pràctiques dels Estudis d’Economia i empresa de la UOC.
Una fotografia dels plans d’empresa i de l’emprenedoria EMPRESA

Una fotografia dels plans d’empresa i de l’emprenedoria

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura del pla d’estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) que l’estudiant ha de cursar per acabar la titulació i que té un vincle molt[…]