Oksana Mont

Autor / Autora
Oksana Mont és catedràtica de l'International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Suècia. És doctora en Enginyeria, Màster en Gestió i Política Ambiental i Màster en Biologia i Química. Les seves àrees d'interès són el consum i la producció sostenibles i els estils de vida sostenibles. Altres àrees d'interès són els sistemes de producte-servei, la innovació en la indústria i la innovació social, la gestió de la cadena de subministrament i la responsabilitat social corporativa, i la política de productes mediambientals.
Economia col·laborativa: sostenibilitat i cultures 7th IWSESHARING ECONOMY

Economia col·laborativa: sostenibilitat i cultures

Introducció L’economia col·laborativa ha evolucionat a un ritme accelerat arreu del món, impulsada per les tecnologies de la informació i la comunicació i per models empresarials innovadors que proporcionen accés a actius (infrautilitzats). Les definicions[…]