Lourdes Esteban

Autor / Autora
Professora coordinadora de les assignatures de pràctiques dels programes oficials de Grau i Màster dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC. A més, és experta en el desenvolupament de talent i l'ocupabilitat a través de l'aprenentatge formal i no formal.
Nova convocatòria de pràctiques curriculars TOTES

Nova convocatòria de pràctiques curriculars

A partir del 25 de gener, l’estudiantat podrà consultar i aplicar a les ofertes de pràctiques curriculars dels Estudis d’Economia i Empresa

Com construir una marca personal coherent i sòlida TOTES

Com construir una marca personal coherent i sòlida

Com identificar els nostres objectius personals i professionals i construir de forma coherent i alineada el nostre projecte i marca personal.

El nou model de pràctiques curriculars en els màsters universitaris: una visió win-win EMPRESARecursos Humans

El nou model de pràctiques curriculars en els màsters universitaris: una visió win-win

A la fi del curs 2017-2018, la direcció dels estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va impulsar de manera molt decidida el disseny i la progressiva implantació d’un nou model[…]