Lizzie Richardson

Autor / Autora
Graduada en Geografia a la Universitat de Cambridge i la Universitat de Durham. Des del 2020 és professora júnior de geografia digital al departament de geografia humana de Frankfurt. Anteriorment ha ocupat llocs de recerca i docència a la Universitat de Sheffield, la Universitat de Durham i la Universitat de Cambridge. Gran part de la seva investigació se centra en les dimensions socio-espacials de l’economia, amb un interès particular per les cultures i les tecnologies del treball. Actualment investiga l’aparició i les implicacions de les tecnologies de plataformes i la plataformització per a la definició espacial de l’activitat econòmica.
Desconstruint la plataforma 7th IWSESHARING ECONOMY

Desconstruint la plataforma

Introducció En les definicions recents de capitalisme de plataforma i economia de plataforma, les plataformes s’entenen com empreses i, per tant, contenen actors econòmics. No obstant això, des de la perspectiva dels estudis organitzacionals, la[…]