Juan Morillo Bentué

Autor / Autora
Doctor en Economia. Professor col·laborador de l'assignatura Fonaments de màrqueting del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El repte de la digitalització per a la banca post-COVID ECONOMIAEMPRESAEstratègies de màrquetingMÀRQUETINGTransformació Digital

El repte de la digitalització per a la banca post-COVID

L’actual crisi provocada pel coronavirus ha tingut conseqüències veritablement negatives per a les empreses, els consumidors i l’economia en general. No obstant això, podem observar algunes tendències i aspectes positius. Potser un dels més rellevants[…]