Josep Rodríguez López

Autor / Autora
Enginyer Tècnic i Llicenciat en Humanitats. Treballa a l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. Va cursar el Postgrau en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques UOC-OMT on va realitzar el TFP sobre la planificació del cicloturisme a les Vies Blaves de Barcelona. Enginyer Tècnic i Llicenciat en Humanitats. Va cursar el Postgrau en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques UOC-OMT. Treballa a l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona com a Responsable de Relacions Internacionals i és el Coordinador de la Comunitat MED de Turisme Sostenible
Una Comunitat de Turisme Sostenible al Mediterrani TURISMETurisme i Sostenibilitat

Una Comunitat de Turisme Sostenible al Mediterrani

La Unió Europea aporta, a través del programa Interreg MED, 50 milions d’euros a projectes de cooperació territorial entre actors de la ribera nord del Mediterrani per al desenvolupament del turisme sostenible. El que es[…]

10 aprenentatges sobre el desenvolupament del cicloturisme TURISMETurisme i Sostenibilitat

10 aprenentatges sobre el desenvolupament del cicloturisme

Per motius acadèmics i interès personal, en els darrers mesos m’he vist immers en l’anàlisi de l’estat del cicloturisme a Europa i en la seva aplicació a la destinació Barcelona. Comparteixo alguns dels aprenentatges d’aquesta recerca en[…]