Jaume Codina

Autor / Autora
Professor col·laborador de l'assignatura Fonaments de màrqueting assignatura de el Grau en Administració i Direcció d'Empreses, de l'Grau d'Investigació de mercats i de l'Grau de Turisme dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Indústria del luxe, excel·lent estat de salut i tendències de futur Comportament del consumidorMÀRQUETING

Indústria del luxe, excel·lent estat de salut i tendències de futur

La indústria del luxe gaudeix a hores d’ara d’una envejable salut, compta amb un extens catàleg de productes que inclouen tant la comercialització de béns de luxe com d’experiències. Comprèn diverses categories, com automòbils de[…]