Ignasi del Río

Autor / Autora
Professor col·laborador de l´assignatura de Direcció de Màrqueting dels Estudis d´Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Empreses ciutadanes, marques amb propòsit: la comunicació que s’apropa als clients Estratègies de màrquetingMÀRQUETING

Empreses ciutadanes, marques amb propòsit: la comunicació que s’apropa als clients

Humanitzar les empreses i les marques, així com establir uns valors i un propòsit, generen nous vincles emocionals amb els consumidors.