Dolors Plana Erta

Autor / Autora
Professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del grup de recerca Mel (Management & eLearning) reconegut per e-Learn Center-UOC (eLC). Els seus interessos de recerca se situen en l'àmbit de l'e-learning i l'e-assessment orientat a l'aprenentatge de la comptabilitat.
Que la xifra de l’EBITDA no et porti a engany EMPRESAFinances

Que la xifra de l’EBITDA no et porti a engany

DOLORS PLANA, JOAN LLOBET i NICOLE KALEMBA La paraula EBITDA apareix sovint en els discursos tant de la Direcció de les empreses com en els diaris econòmics i generalistes en fer referència al rendiment o[…]