Dolors Guillen Mena

Autor / Autora
Professora col·laboradora de l'assignatura de Social Media i Perfils d'Audiència del Màster universitari en Màrqueting Digital dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Del Target al Buyer Persona. Qui ens compra? Estratègies de màrquetingMÀRQUETING

Del Target al Buyer Persona. Qui ens compra?

Definim el target com aquell públic potencial al qual volem arribar amb les nostres accions comercials i que emmarquem sota una sèrie de característiques demogràfiques per poder acotar en una part del mercat. Amb la[…]