David Conesa

Autor / Autora
Professor col·laborador de l'assignatura Planificació estratègica de màrqueting del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La coherència, imprescindible en la definició d’estratègies d’entrada en nous mercats Estratègies de màrquetingMÀRQUETING

La coherència, imprescindible en la definició d’estratègies d’entrada en nous mercats

Créixer, créixer i créixer és la paraula més utilitzada quan una empresa realitza el pressupost de vendes anual. És en aquest període, quan es fan més latents les pressions per fixar objectius que ofereixin bones[…]