Carolina Hintzmann

Autor / Autora
Doctora en Economia i Directora del Grau en Economia dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC
Una reflexió sobre la caiguda dels preus del petroli i la recuperació econòmica ECONOMIA

Una reflexió sobre la caiguda dels preus del petroli i la recuperació econòmica

La crisi sanitària global causada per la COVID-19 ha generat una crisi econòmica global a conseqüència de les mesures adoptades per frenar l’expansió del coronavirus. Les mesures de confinament implementades han parat en la seva[…]