Redacció mèdica: què és i quines són les sortides professionals

15/05/2024
¿Qué es la redacción médica? Foto: Freepik.

Què és la redacció mèdica? Quins són els tipus de redacció mèdica existents? Com està impactant la intel·ligència artificial (IA) en la professió? Sortim de dubtes amb aquest article de Beatriz Viejo, directora científica del diploma d’Expert Online de Redacció Mèdica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’Asociación Española de Redactores de Textos Médicos (AERTeM)

Què és la redacció mèdica?

La redacció mèdica és una professió dedicada a la comunicació d’informació científica i mèdica de manera clara, concisa i rigorosa en una varietat de suports amb diverses finalitats. Malgrat portar el terme “mèdic” en el seu nom, la redacció mèdica no solament té a veure amb la medicina, sinó que també abraça temes de salut o de recerca biomèdica, tots ells temes d’actualitat contínua en els nostres dies: es descobreixen nous mecanismes fisiopatològics, genètics o epigenètics que expliquen i permeten abordar les malalties, noves formes de prevenció de la salut, noves molècules amb potencial farmacològic, productes amb propietats saludables, dispositius amb una varietat d’aplicacions, etc. De fet, totes aquestes novetats segurament es publicarien en revistes biomèdiques, ja que qualsevol avenç científic és susceptible de publicar-se des que se n’entreveu el potencial. 

I, què es necessita per dedicar-se a la redacció mèdica? Tenir coneixements tant d’escriptura com de ciència i, alhora, saber combinar el talent creatiu amb el rigor i l’atenció al detall de l’escriptura científica i de la recerca biomèdica. El que és normal és que, quan una persona vol dedicar-se a la redacció mèdica, se n’especialitzi en un tipus concret (la redacció mèdica reguladora o la comunicació mèdica, relacionada amb el màrqueting mèdic), encara que el que és freqüent és que es combinin totes dues amb la redacció de manuscrits o materials per a congressos.

La redacció mèdica com a professió té molta tradició en països anglosaxons. És per això que moltes vegades s’utilitza la terminologia anglesa “medical writer” per referir-se a la persona que es dedica a la redacció mèdica. Prova d’aquesta tradició és l’existència d’associacions de redactors mèdics als Estats Units (American Medical Writers Association, AMWA), des de 1948, i l’europea (European Medical Writers Association, EMWA) des de 1989. L’Asociación Española de Redactores de Textos Médicos (AERTeM) no es va fundar fins al 2005. 

Sortides professionals de la redacció mèdica

Avui dia la redacció mèdica és una professió amb molta demanda. Les principals sortides professionals són la redacció mèdica reguladora, la comunicació mèdica i la difusió de resultats de recerca. Ara bé, on es duen a terme cadascuna d’elles? Cada tipus de redacció mèdica sol dur-se a terme en empreses diferents en les quals la persona experta en redacció mèdica treballa en un equip multidisciplinari. No obstant això, actualment ja hi ha algunes empreses que aglutinen diversos tipus de redacció mèdica: són les grans consultores especialitzades en salut.

La redacció mèdica reguladora s’encarrega de l’elaboració de documents relacionats amb la recerca —per exemple, de medicaments i productes sanitaris— i la sol·licitud de l’autorització de comercialització a agències reguladores. Aquest tipus de redacció mèdica es duu a terme en la indústria farmacèutica, en empreses biotecnològiques o de dispositius mèdics —per fer accions de recerca—, o en les anomenades organitzacions de recerca per contracte o CRO (de l’anglès, Contract Research Organization). En aquestes empreses s’externalitza la realització dels assajos clínics i, a vegades, el registre de medicaments. També, igual que algunes consultores científiques, aquestes empreses s’encarreguen d’activitats dutes a terme una vegada comercialitzat el medicament, com la farmacovigilància.

La comunicació mèdica consisteix en l’elaboració de materials de comunicació i educació mèdica dirigits a professionals sanitaris, pacients i altres col·lectius. Sol fer-se en agències de comunicació en salut o agències healthcare. No obstant això, hi ha altres agències i consultories en les quals es desenvolupa, com ara les agències especialitzades en educació mèdica (formació dirigida al professional sanitari o al pacient) i les consultores especialitzades en salut. 

La redacció mèdica relacionada amb la difusió de resultats de recerca és potser el tipus de redacció mèdica més conegut. Aquest tipus de redacció mèdica, que es duu a terme en agències i en editorials mèdiques, consisteix a difondre resultats de recerca en congressos i revistes científiques de referència (articles originals). Hi ha altres tipus de publicacions biomèdiques, encara que aquests són els articles amb què estan més familiaritzats els investigadors.

Un aspecte important de la professió de redactor mèdic és que pot exercir-se de manera autònoma o freelance, i donar servei a diferents tipus d’empreses.

Impacte de la intel·ligència artificial en la redacció mèdica

La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) en la redacció mèdica, com en qualsevol altra professió, va ser acollida amb cert recel. No obstant això, passat el moment de “pànic” i obrint-se a aquestes noves tecnologies, la veritat és que hi ha un ampli ventall d’eines que poden ajudar en diversos aspectes del procés de redacció mèdica, com són la cerca i síntesi de l’evidència, la generació o optimització de continguts, l’edició o correcció de textos

Aquestes eines són útils, en major o menor mesura, en qualsevol mena de redacció, encara que cadascuna es beneficiarà més d’una que d’unes altres. Fins i tot s’han desenvolupat eines específiques per a documents concrets, com és el cas dels informes de resultats d’estudis. Pel que fa a les publicacions biomèdiques, les “guies per a autors” de les editorials mèdiques han inclòs un epígraf sobre la necessitat que els autors informin de l’ús de la IA en l’elaboració dels manuscrits. Encara que permeten estalviar molt de temps en la redacció de materials o documents, aquestes eines estan encara lluny de ser totalment fiables al cent per cent, per la qual cosa el factor humà en la revisió de la veracitat dels continguts continua sent fonamental.

Diploma d’Expert Online de Redacció Mèdica de la UOC

La redacció de textos mèdics o redacció mèdica és una professió altament especialitzada i demandada en sectors com el farmacèutic, les agències de comunicació en salut o les editorials biomèdiques. T’agradaria formar-te en aquest àmbit?

Amb el diploma d’Expert Online de Redacció Mèdica de la UOC i l’AERTeM podràs conèixer el món de la redacció mèdica com a professió i adquirir els coneixements i les habilitats bàsiques per ser un professional de la redacció mèdica en els seus diferents vessants. Podràs conèixer els entorns en què es duu a terme cada tipus de redacció mèdica i endinsar-te a fons els secrets de cadascuna d’elles. T’hi animes? 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Directora científica del Diploma d'Expert Online de Redacció Mèdica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Associació Espanyola de Redactors de Textos Mèdics (AERTeM).
Comentaris
Deixa un comentari