Dr. Marco Inzitari

Autor / Autora
Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Cap del grup de recerca Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona del Vall d'Hebron Institut de Recerca. President de la Societat Catalana de Geriatria.
La COVID-19 a les residències geriàtriques: on som un any després? Promoció de la salut

La COVID-19 a les residències geriàtriques: on som un any després?

En aquest article els professors Julio Villalobos i Marco Inzitari analitzen l’evolució de la COVID-19 a les residències geriàtriques.