Dra. Marina Bosque-Prous

Autor / Autora
Professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Canvi climàtic i COVID-19, crisis convergents Salut planetària

Canvi climàtic i COVID-19, crisis convergents

Les professores del màster de Salut Planetària Cristina O’Callaghan-Gordo i Marina Bosque-Prous ens parlen de canvi climàtic, COVID-19 i salut planetària.