Lucía Sanjuán

Autor / Autora
Investigadora postdoctoral del Grup Interdisciplinari en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Pautes i conceptualitzacions sobre alimentació i salut en població en situació d’inseguretat alimentària en un barri de Barcelona Nutrició

Pautes i conceptualitzacions sobre alimentació i salut en població en situació d’inseguretat alimentària en un barri de Barcelona

La Dra. Lucía Sanjuán, investigadora postdoctoral al Grup Interdisciplinari en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ens explica el context i el plantejament de la seva recerca sobre alimentació i salut de la població en situació d’inseguretat alimentària en un barri de Barcelona.