Francesc Saigí Rubió

Autor / Autora
Director del Centre Col·laborador en eHealth de la Organització Mundial de la Salut (OMS). Professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
10 anys dels ECS: reflexions sobre els àmbits dels Estudis Promoció de la salut

10 anys dels ECS: reflexions sobre els àmbits dels Estudis

Professors i professores dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC reflexionen sobre els àmbits dels Estudis amb motiu dels 10 anys dels ECS.