Arxiu

Arxiu per a la categoria ‘General’

Usos habituals en la xarxa

dimarts , 5 de juny de 2012 Sense comentaris

L’impacte de l’ús del blog s’ha anat intensificant especialment a partir de diferents esdeveniments socials de conseqüències rellevants com van ser els atemptats de l’11 de setembre a Nova York, el de l’11 de març a Madrid o el de Londres o la guerra d’Iraq. En aquest sentit, ha anat prenent força com a mitjà de comunicació en l’anomenat periodisme ciutadà, ja que la informació que ofereixen és de primera mà i alternativa de la dels grans productors audiovisuals, oferint, a més a més, la possibilitat que els usuaris hi puguin interaccionar.

Els primers indicadors que es poden identificar amb el fenomen blog es van produir al llarg de la dècada dels 90. Si fins llavors ja eren habituals les pàgines personals, s’introdueixen dos elements que en faciliten l’evolució posterior: d’una banda, la facilitat en l’edició i publicació de les pàgines web, cada cop més gran i, de l’altra, l’actualització periòdica.

A les darreries dels anys noranta apareix el terme blog i des de llavors l’evolució ha estat imparable, passant de la publicació dels primers diaris en línia que explicaven experiències personals a la creació dels primers portals de blogs o les primeres eines per a editar i allotjar publicacions personals. Fou llavors quan inclogueren membres a la seva pròpia comunitat i es van anar perfeccionant fins a ser el mitjà tal i com el coneixem avui en dia, gràcies a les eines que en faciliten la producció.

Podríem destacar com a principals funcions del blog les dues següents.

 • Informar: tothom qui ho vulgui pot posar a l’abast de qualsevol usuari d’internet una o diverses informacions.La principal raó per la qual el blog s’ha convertit en un mitjà de comunicació tan estès en la xarxa és que l’usuari el pot crear, editar i publicar de manera senzilla i immediata.La senzillesa per a publicar des de qualsevol navegador, un manteniment que pot ser gratuït, i un públic potencialment mundial fan que el blog esdevingui un mitjà realment atractiu per a informar, i més si tenim en compte la immediatesa de la publicació de les informacions, documents, etc. A més a més, permet oferir informacions de primera mà o valoracions d’idees particulars, sense haver de passar per cap filtre previ, amb la qual cosa el nostre potencial com a creadors d’informació esdevé enorme.
 • Comunicar: el blog amplia les possibilitats comunicatives de la pàgina web, ja que facilita l’intercanvi de comentaris entre els usuaris i l’autor. El procés de comunicació i la seva immediatesa i contextualització afavoreixen el diàleg i l’intercanvi, tenint present que aquest diàleg és públic i, per tant, pot ser seguit “a l’ombra” per molts altres usuaris. El fet de publicar opinions personals i coneixements en un mitjà obert ens fa sentir una responsabilitat més gran sobre les informacions que es posen a l’abast de potencials lectors.

En el marc de la funció de comunicació podem identificar dues prestacions més específiques del blog: podem utilitzar-lo com a mitjà per a relacionar-nos amb altres persones i per a construir coneixement.

El blog ens permet establir relacions amb altres usuaris que tinguin interessos afins en el tema que explicita el blog, ja que el sistema de comentaris propi del blog facilita que s’estableixi aquest diàleg a partir de les diferents intervencions dels usuaris.
D’altra banda, si anem una mica més enllà, podem considerar que el blog, gràcies a aquesta possibilitat de diàleg entre usuaris, permet construir coneixement i gestionar-lo ja que, si bé pot ser que hi hagi una xerrada informal sobre el tema de referència, també pot ser que aquest diàleg que es construeix afegeixi o doni valor a la informació de base. De fet, són moltes les empreses que han anat adoptant aquest recurs amb aquesta finalitat de gestionar el coneixement.

Categories: General Etiquetes: , , , ,

Tipologies de blogs

dimarts , 5 de juny de 2012 Sense comentaris

Podem diferenciar diversos tipus de blogs en funció de l’ús que se’n fa. A continuació us oferim una petita classificació que us pot donar una idea sobre l’orientació que es pot donar a aquesta eina. En cap cas no es tracta d’una classificació rígida i que exclogui unes tipologies de les altres, i per tant hi ha blogs que són una barreja de diverses modalitats.

A. Segons l’autoria del blog

 • Blogs individuals: el cas més clàssic de diari personal en línia.
 • Blogs col·lectius: l’autoria correspon a un conjunt de persones particulars que s’identifiquen explícitament, o que mantenen una identitat simbòlica com a conjunt.
 • Blogs corporatius: blogs impulsats individualment o col•lectivament des d’empreses, institucions o altres tipus d’organització, com a complement més o menys informal de les seves estratègies comunicatives.

B. Segons el tipus de contingut que ofereix

 • Direccionament d’enllaços: és el tipus de blog originari, en el qual l’autor se centra sobretot a proposar i comentar enllaços a d’altres llocs que considera interessants, plantejant així el seu blog com un directori comentat d’hipervincles.
 • Informació personal: el blog personal clàssic, centrat en els continguts i reflexions que l’autor considera d’interès publicar, en cada moment, i des del seu punt de vista subjectiu.
 • Circulació de notícies: blog el que l’autor comenta notícies sobre diverses temàtiques

C. Segons el format i els mitjans en què es basa

 • Basats en text: són els que, en sentit estricte, entenem ara mateix per blog. Són els blogs basats en la publicació, la circulació i l’intercanvi d’anotacions textuals redactades.
 • Basats en imatge:
 • Fotografia (fotoblogs)
 • Vídeo (vídeoblogs)
 • Basats en so:
 • Àudio (audioblogs)

D. Segons la fórmula de gestió

 • Pròpia: la gestió de continguts d’aquests tipus de blogs es fa des d’eines i programes instal•lats en l’ordinador de l’autor. L’allotjament del blog, en aquests casos, s’acostuma a fer en un servidor corporatiu o contractat directament per l’usuari particular.
 • En línia: tant l’allotjament del blog com la gestió dels continguts es fa en línia per mitjà de serveis oferts per proveïdors externs.
Categories: General Etiquetes: , , , , ,

Principals elements del blog

dimarts , 5 de juny de 2012 Sense comentaris

Com podem saber que estem mirant un blog i no un altre tipus d’estructura, com un web, un wiki, etc?
Hi ha uns elements estàndard que ens permeten diferenciar-lo.

 • Títol i descriptor del blog: defineix l’àmbit temàtic i la intencionalitat del seu autor i delimita les línies de comunicació i interacció.
 • Identificació de l’autor: és una referència bibliogràfica de l’autor o els autors, que aporta credibilitat a les informacions i intencions del blog.
 • Selecció d’enllaços recomanats (blogroll) que completen i donen credibilitat al blog.
 • Els apunts o entrades  (posts): són aportacions al contingut (de l’autor i dels usuaris), ordenats en ordre cronològic invers.

A la vegada, cadascun d’aquests apunts conté:

 • títol,
 • cos (text, imatge, so o vídeo) amb enllaços d’hipertext,
 • una adreça permanent, la data i l’hora de l’apunt,
 • un sistema de redacció i publicació de comentaris afegits per altres lectors,
 • la signatura o referència per a identificar l’autor.

El concepte de blog

dimecres, 30 de novembre de 2011 Sense comentaris

La Wikipèdia, defineix un blog com a un lloc web actualitzat periòdicament que recopila cronològicament textos o articles d’un o diversos autors, apareixent primer el més recent, en els quals l’autor té sempre la llibertat de deixar publicat el que considera oportú.

Habitualment, en cada article, els lectors hi poden escriure els seus comentaris i l’autor els pot contestar, de manera que és possible establir un diàleg.

L’ús o la temàtica de cada blog és particular, per la qual cosa n’hi ha de tipus personal, periodístic, empresarial o corporatiu, tecnològic, educatiu, etc.

De la definició de blog, podem extreure’n que:

 • És un pàgina web en la qual s’ha simplificat al màxim el sistema d’edició i publicació.
 • S’actualitza periòdicament i de manera immediata.
 • Recopila els textos o comentaris en ordre cronològic invers (el més actual primer).
 • Permet interactivitat entre els usuaris i l’autor.
 • La seva facilitat d’ús el caracteritza com a mitjà de comunicació personal.
 • És una eina que sorgeix de la xarxa i per a la xarxa.

Feta aquesta primera aproximació a la seva definició, resulta interessant recollir, seguint Bruguera, (2006) alguns trets essencials del que podem entendre per blog:

A.En la presentació:

 • Estructuració de continguts en apunts aportats per l’autor o autors dels blog i pels seus lectors.
 • Ordenació cronològica inversa de la publicació, amb presentació prioritària i més visible dels continguts més recents.

B. En el contingut:

 • Actualització freqüent i regular.
 • Definició de l’àmbit temàtic més o menys limitat, que en molts casos arriba a l’especialització explícita.
 • Estil de redacció, edició i publicació adaptat a la personalitat de l’autor o dels autors.

C. En la navegació:

 • Ús generalitzat d’hipervincles:
 • Per a recórrer el contingut intern del blog.
 • Per a contextualitzar-ne i completar-ne la informació.
 • Per a enllaçar amb continguts externs d’altres llocs d’Internet.

D. En la interacció:

 • Inclusió d’eines de relació:
 • Entre els usuaris.
 • Amb els usuaris d’altres blogs (selecció d’enllaços o blogroll, enllaços permanents o permalinks, retroenllaços o trackback, sindicació de continguts).

E. En la gestió:

 • Iniciativa de publicació personal de continguts oberta i accessible per a qualsevol usuari de la xarxa.
 • Accés des de qualsevol punt de connexió a Internet, utilitzant qualsevol tipus de navegació web.
 • Facilitat i immediatesa de publicació mitjançant l’ús d’eines de gestió de continguts molt senzilles i accessibles en línia.
 • Despeses mínimes de manteniment gràcies a la proliferació d’opcions gratuïtes d’allotjament i d’eines de gestió també gratuïtes.
Categories: General Etiquetes: